ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁFF)

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „ÁFF”) a

HJK BIOTECH Kft. 

székhely: 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 10.,

cégjegyzékszám: 01 09 327053,

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

adószám: 26377434-2-43,

képviselő: Horváth János Károly,

email cím: hjkbiotech@hjkbiotech.hu

tárhelyszolgáltató: Webtag online kft (székhelye: 1163 Budapest, Veres Péter út 51., e-mail címe: info@webtag.hu)

a továbbiakban: (Üzemeltető) által üzemeltetett https://hjkbiotech.hu/ oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó, vagy Vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető, Ügyfél, Felhasználó vagy Vásárló a továbbiakban egyenként: Fél, együttesen: Felek.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek a Felek között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására.

DEFINÍCIÓK

 • Hjkbiotech.hu: az Üzemeltető által fenntartott honlap
 • Üzemeltető: az Üzemeltető, aki a hjkbiotech.hu elektronikus felületen a saját termékeit eladásra kínálja
 • Felhasználó/Ügyfél: az a természetes-vagy jogi személy, aki a hjkbiotech.hu oldal tartalmához hozzáfér
 • Vásárló: az az Ügyfél, aki a hjkbiotech.hu oldalon megrendelést adott le
 • Kosár: ahova a Vásárló elhelyezheti azokat a Termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban.
 • Termék: a HJK10 nevű, növények kivonatait tartalmazó étrend-kiegészítő folyadék.

A Vásárló a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre nem való elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Vásárlót a hjkbiotech.hu használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél/Vásárló visszaélésszerűen használja a hjkbiotech.hu oldalt. A weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha a Vásárló több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A honlapon megjelenített termék csak online megrendeléssel és házhoz szállítással vásárolható meg. A termék vonatkozásában megjelölt bruttó árak, tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályok alapján felszámítandó általános forgalmi adót. A Termék ára magában foglalja a csomagolás és a szállítás költségét is.

A webshopban az Eladó részletesen feltüntetni a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

RENDELÉS MENETE

A webshop termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók részére.

A termék kiválasztása úgy történik, hogy a kiválasztott Termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a „Kosárba”, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Vásárló a „Kosár” tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a „Kosár” tartalmát, a „Kosárban” szereplő egyes tételeket. A „Kosár” ürítése gomb segítségével lehetőség van a „Kosár” teljes kiürítésére is. A megvásárolni kívánt Termék „Kosárba” helyezése után a Vásárló a „Tovább a Pénztárhoz” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot, vagy a „Vásárlás Folytatása” gomb megnyomása után további termékeket rakhat a „Kosárba”.

BELÉPÉS

A Vásárló a Terméket regisztráció nélkül tudja megvásárolni, tehát a belépés előzetes regisztrációhoz nem kötött.

A vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges a Vásárlónak megadnia: keresztnév, vezetéknév, cég megnevezése (ha van), ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím (ha nem egyezik a lakcímmel), bankkártya adatai (ha Barionon keresztül fizet).

A hjkbiotech.hu weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal, megadja a kiválasztott termék darabszámát, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA

A Vásárló a Termékek kiválasztását követően kiválasztja a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vásárlónak lehetősége van bankkártyás fizetésre, átutalásra a Barion segítésével. A Vásárló egy összefoglaló oldal segítésével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméket, azok árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

A vásárló a jelen ÁFF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően véglegesítheti a megrendelését.

A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén az Üzemeltető felvegye vele a kapcsolatot a megadott elérhetőségek (e-mail vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megadott fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Üzemeltető megtagadhatja.

Ha a Vásárló mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíti és elküldi a megrendelését. A megrendelés a Vásárló általi elküldése a Vásárló részéről tett ajánlattételnek minősül. A megrendelésről a webshop kosár felületén, honlapon a webshop fiókon, illetve e-mailben kap automatikus visszaigazolást 24 órán belül, melyen a rendelésszám is feltüntetésre kerül.

Amennyiben a Vásárló a megrendelés elküldése után észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Társaság felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Vásárló a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani. A Termék szállítására vonatkozóan már a szállítmányozó cég küld információt.

A megrendelt Termékek vételárát a Vásárló bankkártyás fizetés útján (Barion), banki átutalással, valamint futárnál utánvétellel teljesítheti.

A megrendelt Termék postázása 3-5 munkanapon belül teljesül. Szállítási költséget nem számolunk fel.  A webshop szolgáltatásunk csak Magyarország területén működik.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető és a Vásárló között a Szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető e-mail útján megkapja a Vásárló által leadott megrendelést.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű. Az Üzemeltető és a Vásárló között a megkötött szerződést megváltoztatni, felmondani, vagy kiegészíteni csak közös megegyezés útján lehetséges. Felek tehát eltérhetnek a fenti szabályoktól, ha ebben megállapodtak.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Üzemeltető nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az Üzemeltető jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termék mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Üzemeltető a Vásárló által már kifizetett, azonban az Üzemeltető által vissza nem igazolt Termék vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

Az Üzemeltető a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Üzemeltető – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.
 • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.
 • Az Üzemeltető a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Üzemeltető részére.
 • Ha az Üzemeltető a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
 • Az Üzemeltető – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

-amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

ha a Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

SZÁLLÍTÁS

Az Üzemeltető vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerén, a GLS futárszolgálaton keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

Az Üzemeltető biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Üzemeltető a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

Az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termék szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Üzemeltető, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

A Termék mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termék kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

SZÁMLÁZÁS

A Weboldalon szereplő Termék ára forintban értendő és tartalmazza az ÁFA-t, valamint a szállítás költségét is.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Üzemeltető számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Terméket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Üzemeltető – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Üzemeltető nem kötelezhető új számla kiállítására.

Az Üzemeltető az értékesített Termékről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

ELÁLLÁS

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja

A Vásárló elállási jogát vagy a weboldalról letölthető minta kitöltésével vagy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatának (a továbbiakban együttesen: Elállási Nyilatkozat) megtételével és azok egyikének az Üzemeltetőnek történő visszajuttatásával gyakorolja. A Vásárló Elállási Nyilatkozatát az Üzemeltető (i) székhelyére/levelezési címére postai úton, vagy (ii) email címére elektronikus úton, elektronikus levél útján köteles megküldeni. A Vásárló elállási joga akkor minősül határidőben gyakoroltnak, ha a Vásárló Elállási Nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja/elküldi. Amennyiben a Vásárló több Terméket rendelt meg és az egyes Termékek átadása/átvétele eltérő időpontokban történik, úgy az elállásra nyitva álló határidő az utoljára szolgáltatott Termék átadásának/átvételének napjától kezdődik.

A Vásárló az adásvételi szerződéstől a szerződés megkötésének napjától, a megrendelt Termék átvételének napjáig is elállhat.

A Vásárló elállása esetén az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló Elállási Nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta az Üzemeltető részére, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt az Üzemeltető részére visszaküldte. Nem illeti meg az Üzemeltetőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

A visszatérítés során az Üzemeltető a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utóbbi visszatérítési mód alkalmazásából a Vásárlót többletköltség nem terheli.

A Vásárló köteles az Üzemeltető számára az elállással érintett Terméket a Társaság székhelyére/levelezési címére postai úton vagy személyesen indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Elállási Nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, átadni.

A Vásárló visszaszolgáltatása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a Terméket a határidő lejárta előtt jelen bekezdés szerint postára adja vagy személyesen átadja. A Termék visszaszolgáltatásának közvetlen költségeit a Vásárló viseli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a visszaszolgáltatott Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Termék élelmiszer, ezért annak Vásárló általi megkóstolása/megízlelése kifejezetten nem minősül a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatnak, melynek megfelelően a Vásárló előbbiekért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető egészségvédelmi vagy higiéniai okokból felbontott és/vagy sérült csomagolású, és/vagy hiányos mennyiségű Terméket nem köteles visszavenni, mely esetben visszatérítési kötelezettsége sincs.

A Szerződéstől való elállás joga nem gyakorolható az alábbi esetekben:

 • olyan Termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Üzemeltető által nem befolyásolható ingadozásától függ;
 • olyan Termék vonatkozásában, melynek csomagolása az átvételt követően a Vásárló közrehatása miatt sérült meg vagy azt a Vásárló bármilyen mértékben felbontotta;
 • A minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében (akciós élelmiszer jellegű termék);
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

KELLÉKSZAVATOSSÁG:

A Fogyasztó a Gyártóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha hibás terméket kap. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági nem tudja érvényesíteni. A Fogyasztó a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Fogyasztó köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Gyártó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék hibája esetén a természetes személy Fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Fogyasztó e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Fogyasztó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

FELELŐSSÉG:

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Üzemeltető szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Üzemeltető nem felel a Termékben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek kárt okozhat.

Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Üzemeltető Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

Az Ügyfél kapcsolatba léphet az Üzemeltetővel az Üzemeltető megadott elérhetőségein keresztül. Az Üzemeltető az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.

A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Üzemeltető ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Üzemeltető szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Üzemeltető alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

Az Üzemeltető a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Üzemeltető azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

SZELLEMI TULAJDON:

A Tartalom a jelen ÁFF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Üzemeltető tulajdonát képezi és az Üzemeltető ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁFF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Üzemeltető kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁFF hatálya alá tartozik.

Amennyiben az Üzemeltető egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

 

VISZONTELADÓK:

A HJK Biotech Kft. egyedi, kedvezményes árszabást tartalmazó viszonteladói megállapodást abban az esetben köt, ha a viszonteladó vállalja az alábbi feltételek együttes és folyamatos teljesítését:

 • havonta legalább 30 (harminc) kulacs vásárlása a HJK10 megnevezésű termékből,
 • havonta legalább 5 (öt) db vásárlása a HJK Biotech Kft. minden egyéb termékéből. A viszonteladókkal havonta, a hónap végén történik meg az elszámolás.

Amennyiben a viszonteladó bármelyik hónapban bármelyik feltételt nem teljesíti, úgy a viszonteladói szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik, amely tényről a HJK Biotech Kft. elektronikus levél útján küld értesítést a szerződés megszűntét eredményező ok megjelölésével, és ebben az esetben az egyedi, kedvezményes viszonteladói díjszabás érvényét veszti már arra a hónapra nézve is, amelyben a fenti feltételek bármelyike nem teljesült.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:

Adatkezelési szabályzat

COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

A Weboldal sütiket használ, az Üzemeltető sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el:

Cookie kezelés

VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Üzemeltető-ot érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Üzemeltető számára a jelen ÁFF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Üzemeltető a jelen ÁFF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Üzemeltető célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárlók maximális elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak az adásvételi szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben bármilyen panasza merül fel, úgy azt az ÁFF-ben meghatározott elérhetőségeken és módokon keresztül közölheti az Üzemeltető. Az Üzemeltető a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről a Vásárlót a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja.

A Vásárló a panaszát a hjkbiotech@hjkbiotech.hu e-mail címen terjesztheti elő.

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejött szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az Üzemeltető és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhat.

Az Üzemeltető és az Ügyfelek/Vásárlók közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Felek bírósághoz fordulhatnak, aminek illetékességét a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján a fogyasztó lakóhelye határozza meg.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat.

 1. április 1.